OPŁATY

Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do tak obliczonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.
 
Taksa notarialna notariusze lublin
 

Ponadto od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn).

Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Darmowa konsultacja

Wszelkich porad i konsultacji  dotyczących czynności  notarialnych udzielamy bezpłatnie.
Doradzimy Państwu w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, np. przy zawieraniu umów darowizny, dożywocia lub zamiany, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy też przejść przez procedury związane z dziedziczeniem.
Wyjaśnimy Państwu konsekwencje wszystkich możliwych rozwiązań prawnych.
Wskażemy także na szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej, oszczędzając czas i pieniądze.