KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ MATEUSZ RYMARZ

Kancelaria prowadzi obsługę osób fizycznych, dużych i małych Spółek oraz innych przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i innych instytucji na zasadzie stałej obsługi jak i czynności jednorazowych.

O KANCELARII

Mateusz Rymarz

Kancelaria powstała w oparciu o indywidualną Kancelarię prowadzoną od 1993 roku dotychczas przez notariusza Leopolda Rymarza, do którego dołączył notariusz Mateusz Rymarz, wcześniej pracujący w tejże Kancelarii jako aplikant, a następnie asesor notarialny.

W dniu 3 marca 2016 roku, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, Minister Sprawiedliwości odwołał z funkcji notariusza Leopolda Rymarza, który z tym dniem wystąpił ze spółki.

Od tego dnia kancelarię przejął notariusz Mateusz Rymarz, a emerytowany notariusz Leopold Rymarz zastępuje go podczas nieobecności w kancelarii.

Mateusz Rymarz

alvaro-serrano-133360-unsplash-l

Usługi notarialne – notariusz Mateusz Rymarz

Czynności Notarialne

Sporządzanie aktów notarialnych

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.

Sporządzanie poświadczeń

Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia dotyczą dziedziczenia ustawowego i testamentowego (z wyjątkiem testamentów szczególnych) po osobach, które zmarły po 30 czerwca 1984 roku.

Spisywanie protokołów

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych jak również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.

LOKALIZACJA

Mapa przedstawia lokalizację Kancelarii